100 thoughts on “【Shyo video】6斤新鮮大花鰱,放點辣椒醬一蒸,差點連骨頭都不放過,太好吃了

  1. Masya Allah the fish so big, I love to eat fish 🎏 🎏 🎏 & vegetables, I like to cook curry fish head, is delicious 😋

  2. ถ้าเป็นบ่อกุ้งแถวบ้าน จะเรียกว่า จับนอ แต่นี่เป็นบ่อปลา ไม่รู้เรียกอะไร.

  3. Well played dude Speaking Mandarin and subtitle is also in Mandarin i presume. Love your vids but cant understand even a single word besides thank you.I think u need to do something for us

  4. Speaking Chinese n giving subtitles in Chinese too hw can we understand mother fuckers fuck u 🖕🖕🖕🖕🖕

  5. Dù bạn là ai. Làm gì. Nếu đọc được commen này tôi xin chúc các bạn sức khỏe và thành công.nếu được thì cho em 1 đăng kí để ủng hộ cho em nhé 😪😪😪

  6. English sub title te hi rawn dah vela shyo… Nag chu i ti mak thei emai a. A hmuhnawm tur angin hmuhnawm loh phah thin.

  7. I need subtitles .. தமிழ்… Or English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *